Un poc d'història...

Us deix un enllaç a una web amb informació sobre la prehistòria:
Aquí us deix unes webs on poder fer alguna activitat sobre la història...